kiedy nikt nie widzi,

gasną światła.
nadchodzi noc