„Dobrą stroną upadania jest to,
że dajemy przyjaciołom szansę aby nas podtrzymali”

Meredith Grey – Grey’s Anatomy