VICTORIA!

PACJENT:
squire

DATA ROZPOCZĘCIA KURACJI:
5.02.06′

PRZEBIEG:
spokojny ze skokami humorów

DATA ZAKOŃCZENIA KURACJI:
22.04.06′

OGÓLNA DŁUGOŚĆ KURACJI:
lat: 0
miesięcy: 2
dni: 17

WYNIK KURACJI:
POZYTYWNY

NOTATKI LEKARSKIE:
stosunek do przedmiotu choroby:
POZYTYWNY, PRZYJAZNY

REKONWALESCENTKA W PEŁNI ŚWIADOMA WŁASNTCH CZYNÓW I PRZY [NIE]ZDROWYCH ZMYSŁACH.