„…there’s a difference between

knowing the path and walking the

path.”

The Matrix
Jest różnica pomiędzy znajomością ścieżki, a podążaniem nią.
The Matrix