„But I, being poor, I have only my dreams,

I have spread my dreams under your feet.

Tread softly because you tread on my dreams”

W.B. Yeats

„Lecz ja będąc ubogi mam tylko marzenia,
rozlałem swe marzenia pod twoimi stopami.
Stąpaj ostrożnie bo stąpasz po mych marzeniach”

W.B. Yeats